Cookies και Πολιτική Απορρήτου

Cookies & Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα – eshop και οι υπό-ιστοσελίδες της συλλέγουν, αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σας, κατά τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Εγγυώνται την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία δεν υφίστανται καμία άλλη επεξεργασία, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτες πηγές και δεν παραχωρούνται προς άλλη χρήση παρα μόνο στην εταιρεία courrier μας για την ολοκλήρωση της αγοράς σας και την αποστολή της στον χώρο που μας ορίζετε κατα την ολοκλήρωση της αγοράς σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθείτε την αλλαγή ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της. Η ιστοσελίδα – eshop και οι υπό-ιστοσελίδες της δεν κρατάνε κανένα άλλο προσωπικό σας δεδομένο και η αποδοχή cookies γίνεται για την καλύτερη περιήγηση σας στη ιστοσελίδα και υπό-ιστοσελίδες της και μόνο, όπως σχετικά αναφέρεται κατα την είσοδο σας σε αυτήν.

COOKIES

Η ιστοσελίδα – eshop και οι υπό-ιστοσελίδες της μπορούν να χρησιμοποιούν cookies για την αναγνώριση σας και την καλύτερη απόδοση ορισμένων υπηρεσιών στις σελίδες της και υπό-σελίδες της. Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της και κάποιες εσωτερικές εγκατεστημένες εφαρμογές επίσης χρησιμοποιούν cookies. Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από ένα διακομιστή στον πλοηγό σας όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός σας ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης σας. Αυτό μπορεί να είναι είτε μόνιμο είτε να αφορά σε μια μόνο περίοδο σύνδεσης. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό σας και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεως τους, είτε μέχρι να τα διαγράψετε με αίτημα σας. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο περίοδο σύνδεσης, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί δηλαδή ο πλοηγός, δηλαδή γίνει το κλείσιμο του πλοηγού. Η αναστολή χρήσης όλων των cookies ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστότοπων.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της δεν συλλέγουν και δεν κρατάνε προσωπικά δεδομένα παρά τα απολύτως απαραίτητα μέσω της εκάστοτε φόρμας επικοινωνίας και αγορών για να μπορείτε να επικοινωνήσετε με την διαχειρίστρια ομάδα αυτής και αντίστροφα. (δηλαδή όνομα, επίθετο, e-mail, τηλέφωνο, στοιχεία αποστολής και παράδοσης των δεμάτων και των αγορών σας, ). Ως χρήστης της συναινείτε πριν την αποστολή του e-mail και την ολοκλήρωση των αγορών σας προς εμάς και αφού πρώτα έχετε διαβάσει το σχετικό κείμενο που σας ενημερώνει ότι αυτά θα κρατηθούν μόνο για τις απαραίτητες επαφές σχετικά με αυτό που ζητάτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας και αγοράς, για να διατηρούνται ο ιστότοπος – eshop και υπό-ιστοσελίδες της και συνδεδεμένες εφαρμογές ασφαλείς και να αποφεύγονται τυχόν προσπάθειες απάτης και να επαληθεύεται η συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας – eshop και υπό-ιστοσελίδων της. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας η ιστοσελίδα – eshop δεν θα διαθέσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς εμπορικής προώθησης του ιδίου ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της δίνουν το δικαίωμα να διορθώσετε, ενημερώσετε, ή και να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα-αίτημα στην ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της. Η διαχειρίστρια ομάδα της είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει ότι έλαβε το σχετικό αίτημα και ότι εντός 48 ωρών (εκτός σαββατοκύριακου και αργιών) να προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας , εκτός από τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τυχόν τιμολόγηση σας και αυτά βάσει νόμου τα κρατάει για το όποιο έννομο συμφέρον της.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της δεσμεύονται να μην προβούν σε πώληση (μερική ή ολική), ενοικίαση, δημοσίευση και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε κανένα τρίτο φορέα παρα μόνο στην εταιρεία courrier μας για την ολοκλήρωση της αγοράς σας και την αποστολή της στον χώρο που μας ορίζετε κατα την ολοκλήρωση της αγοράς σας. Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της μπορεί να διοχετεύσουν προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχουν τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση σας για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων και δεν υποβάλετε αίτηση αντίρρησης, όπως ανωτέρω περιγράφεται ή καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή παραγγελιών σας. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα καταθέτουν σε αυτόν μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της, επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της μπορεί να αποκαλύψουν τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε υπάλληλο, διοικητικό στέλεχος, σύμβουλο, προμηθευτή ή υπεργολάβο, στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική. Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της μπορεί να αποκαλύψουν τις προσωπικές σας πληροφορίες στο βαθμό που είναι υποχρεωτικό από το νόμο, για να ασκήσει ή προστατεύσει τα νομικά της δικαιώματα. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική, η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της δεν θα διαθέσουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ενότητα ορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία τήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξασφαλίσουν πως η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της συμμορφώνονται με τις νομικές της υποχρεώσεις αναφορικά με τη διατήρηση η διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζονται η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της για οποιονδήποτε λόγο ή για οποιουσδήποτε λόγους δε θα διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο από αυτόν ο οποίος απαιτείται για αυτόν τον σκοπό ή αυτούς τους σκοπούς. Με την επιφύλαξη όλων όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους, συνήθως η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της θα διαγράφουν τα προσωπικά στοιχεία που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες κατά την ημερομηνία/χρόνο που ορίζεται παρακάτω: (α) Προσωπικά δεδομένα απλής επικοινωνίας θα διαγράφονται μετά το πέρας 12 μηνών.
(β) Προσωπικά δεδομένα παραγγελίας θα διαγράφονται μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την νομοθεσία και την φορολογική αρχή. Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της θα διατηρούν έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που αυτό απαιτείται από το νόμο, εάν κρίνουν οι αρμόδιοι της ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της πως τα έγγραφα αυτά είναι σχετικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ενδεχόμενες νομικές και δικαστικές διαδικασίες, για να ασκήσουν ή προστατεύσουν τα νόμιμά της δικαιώματα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της θα λάβουν κάθε προφύλαξη, για να εμποδίσουν την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών. Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της θα αποθηκεύουν το σύνολο των προσωπικών σας στοιχείων που παρέχονται σε ασφαλείς διακομιστές, προστατευόμενους από κωδικούς εισόδου και firewall. Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που θα εκτελούνται μέσω της ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της ή συνδεδεμένων εφαρμογών θα προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL. Είστε υπεύθυνος να τηρείτε απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στην ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της ή σε συνδεδεμένες εφαρμογές. Δεν θα σας ζητηθεί ποτέ από την ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της με email να γνωστοποιηθεί ο κωδικός αυτός.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Μπορείτε να ζητήσετε από την ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της να σας παρέχει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες κατέχει και σας αφορούν. Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της έχουν το δικαίωμα να παρακρατήσουν προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε από την ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της να μην επεξεργάζονται τα στοιχεία σας για εμπορικούς σκοπούς.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας – eshop και υπό-ιστοσελίδες της, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας, των υπό-σελίδων της, των υπηρεσιών της και εσάς και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές της ιστοσελίδας – eshop και υπό-ιστοσελίδες της, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα – eshop, υπό-ιστοσελίδες της και τις υπηρεσίες αυτών τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης. Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της μπορεί να επικαιροποιούν την παρούσα πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της ή σε συνδεδεμένες εφαρμογές. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά την παρούσα η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της για να βεβαιώνετε πως είστε σύμφωνος/η με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας πολιτικής. Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της μπορεί να σας ενημερώσει για αλλαγές στην πολιτική αυτή (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων ή συνδεόμενων εφαρμογών). Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα και οι υπό-σελίδες της διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης σας. Εάν δε συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείτε από κινήσεις στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Η ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της διαθέτει μηχανισμό SSL, για ασφαλέστερη πρόσβαση σε αυτή.

Τι είναι το SSL;

Η κύρια λειτουργία του SSL (Secure Sockets Layer) είναι η δημιουργία μιας κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του web server μας και του browser του επισκέπτη, διασφαλίζοντας την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις δύο πλευρές, αποτρέποντας την υποκλοπή τους από κακόβουλους χρήστες. Ο server που φιλοξενεί και εξυπηρετεί την ιστοσελίδα – eshop και υπό-ιστοσελίδες της είναι πιστοποιημένος και δεσμεύεται βάσει των νέων κανονισμών GDPR. To προσωπικό τους έχει εκπαιδευτεί ώστε να κατανοεί το ρόλο του στη συμμόρφωση της προστασίας δεδομένων, των εσωτερικών μας πολιτικών και διαδικασιών. Έχουν ελέγξει όλα τα συστήματα τους, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες τους ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του GDPR, ειδικά σε ότι έχει να κάνει με την ασφάλεια των δεδομένων και των υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούμε. Επιτρέπουν μόνο σε συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού, να έχουν πρόσβαση στους διακομιστές και να εκτελούν αυστηρά καθορισμένες διεργασίες. Το προσωπικό του datacenter έχει φυσική πρόσβαση στους διακομιστές, αλλά έχουν αυστηρά πρωτόκολλα για να διασφαλίσουν ότι το κάνουν μόνο αν το ζητήσουν μέλη της ομάδας τεχνικής υποστήριξης και το αίτημα αυτό θα γίνει μόνο σε περιπτώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθεί οπτικός έλεγχος ενός διακομιστή ή πραγματοποίηση φυσικής συντήρησης στον ίδιο τον διακομιστή. Τα δεδομένα (ιστοσελίδες, βάσεις, e-mails) αποθηκεύονται μόνο σε dedicated servers και όχι σε cloud vps, οπότε δεν έχουν κάποια πρόσβαση τρίτοι (π.χ. οι διαχειριστές της υποδομής). Τα συστήματα ελέγχονται συνεχώς για κενά ασφαλείας και αναβαθμίζουμε άμεσα τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε. Στην απίθανη περίπτωση παραβίασης σε κάποιο σύστημα τους, είμαστε υποχρεωμένοι από το GDPR να σας ενημερώσουμε εντός 72 ωρών, όμως στόχος μας είναι να σας ενημερώσουμε σε λιγότερο από 24 ώρες. Τα αρχεία καταγραφής (logs files) τόσο του web server όσο και των άλλων υπηρεσιών (π.χ. mail server) κρατιούνται για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την διεκπεραίωση του αρχικού σκοπού καθώς και για την ασφάλεια της υποδομής μας. Η σύνδεση στις υποδομές τους γίνεται με SSL, SSH, SFTP και FTP με TLS. Οι διαδικασίες μας θα βελτιώνονται συνεχώς και μετά τις 25 Μαΐου 2018.

Scroll to Top